Λαογραφικό Μουσείο Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
   
   
 
 
 
 

Αρχεία

Α) Φωτογραφικό Αρχείο : 700 φωτογραφίες που χρονολογικά ανήκουν στην μεταπολεμική κυρίως περίοδο του 20ο αιώνα. Οι θεματικές προσδιορίζουν επίσης την αγροτική, την ποιμενική και τη ναυτική ζωή, την κοινωνική οργάνωση, τα έργα των γυναικών, τις τέχνες ( υφαντική, ενδυματολογία), τα μαγαζιά και τα επαγγέλματα, τα λαϊκά δρώμενα, τη λαϊκή λατρεία και τη θρησκευτική ζωή, την κατοικία, τις τροφές και τα ποτά, την αρχιτεκτονική, τα λατρευτικά έθιμα, τα παιχνίδια και στα παιδιά, τη σύγχρονη λαογραφία, την ξένη λαογραφία κλπ. Η τεκμηρίωση του φωτογραφικού υλικού ακολουθεί σε γενικές γραμμές τις θεματικές ταξινόμησης που ισχύουν και στην συλλογή των αντικειμένων. Το Αρχείο στεγάζεται στο λαογραφικό Μουσείο

Β) Χειρόγραφα Λαογραφίας Φοιτητών των ετών 1964 - 2004: Τόμοι 124
Το Αρχείο στεγάζεται στο Σπουδαστήριο Λαογραφίας.

   Το Μουσείο  
   
   
   
   
 
  Οι Συλλογές  
   
   
Αρχεία
   
   
 
Προσωπικό
 

Copyright 2004-2006
Εικονικό Λαογραφικό Μουσείο Ηπείρου (ΕΛΜΗ)

Φορέας Υλοποίησης:
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Κέντρο Διαχείρισης Δικτύων
Λαογραφικό Μουσείο και Αρχείο