Λαογραφικό Μουσείο Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
   
   
 
 
 
 

Μουσειακή Τεκμηρίωση

Η τεκμηρίωση των αντικειμένων του Λαογραφικού Μουσείου είναι έντυπη και ηλεκτρονική. Η δεύτερη ακολουθεί σε γενικές γραμμές τα βασικά διεθνή πρότυπα δεδομένων για την τεκμηρίωση των Λαογραφικών/ Εθνογραφικών Μουσείων (Ethno Museum - Net) που προτάθηκαν από τη Διεθνή Eπιτροπή Τεκμηρίωσης (CIDOC του ICOM) . Ειδικότερα ακολουθήθηκε ο κοινός τρόπος τεκμηρίωσης και η βάση δεδομένων τεκμηρίωσης που εισήγαγε το Υπουργείο Πολιτισμού με το όνομα MOYSA.

Δείγμα καρτέλας

   Το Μουσείο  
   
   
   
   
 
  Οι Συλλογές  
   
   
 
Μουσειακή τεκμηρίωση
 
   
 
Προσωπικό
 

Copyright 2004-2006
Εικονικό Λαογραφικό Μουσείο Ηπείρου (ΕΛΜΗ)

Φορέας Υλοποίησης:
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Κέντρο Διαχείρισης Δικτύων
Λαογραφικό Μουσείο και Αρχείο