Λαογραφικό Μουσείο Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
   
   
 
 
 
 

Ίδρυση και σκοποί

Το Λαογραφικό Μουσείο και Αρχείο ιδρύθηκε με το Προεδρικό Διάταγμα αριθμ. 89, αριθμ. φύλου 30/3-12-1977.
Το Λ. Μ. Π. Ι. έχει ως σκοπό : την εποπτική διδασκαλία και άσκηση των φοιτητών,τη διασφάλιση και συντήρηση των υπαρχόντων αντικειμένων και μεθοδική έκθεσις αυτών, την οργάνωση και τον συστηματικό εμπλουτισμό των συλλογών του.
Το Λαογραφικό Μουσείο εποπτεύεται και λειτουργεί με την ευθύνη του Τομέα Λαογραφίας του Τμήματος Ιστορίας - Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Η Τριμελής επίσης Επιτροπή αποτελούμενη από Μέλη ΔΕΠ του τομέα έχει επί μέρους ευθύνη για τη συντήρηση, εμπλουτισμό του Μουσείου , της λειτουργίας του κλπ.
Στις φιλοδοξίες του Τομέα Λαογραφίας είναι, εφόσον τύχει οικονομικής υποστήριξης και στελέχωσής του με ειδικευμένο προσωπικό, να αναπτύξει το πανεπιστημιακό μουσείο του λαϊκού πολιτισμού σε πολυδύναμο κύτταρο που θα οργανώνει την έρευνα , θα βοηθά στη διδασκαλία και θα παρέχει ευρύτερη πληροφόρηση και γνώση στην ηπειρωτική και ευρύτερη κοινωνία.

   Το Μουσείο  
   
 
Ίδρυση και σκοποί
 
   
   
 
  Οι Συλλογές  
   
   
   
   
 
Προσωπικό
 

Copyright 2004-2006
Εικονικό Λαογραφικό Μουσείο Ηπείρου (ΕΛΜΗ)

Φορέας Υλοποίησης:
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Κέντρο Διαχείρισης Δικτύων
Λαογραφικό Μουσείο και Αρχείο