Λαογραφικό Μουσείο Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
   
   
 
 
 
 

Επικοινωνία

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Τμήμα Ιστορίας - Αρχαιολογίας
Τομέας Λαογραφίας
Τηλ. Γραμ. 26510 - 05161, 5150

EMAIL:

fatouru@cc.uoi.gr
kbada@cc.uoi.gr
Web: http://folklore-museum.uoi.gr/

   Το Μουσείο  
   
   
   
   
 
  Οι Συλλογές  
   
   
   
   
 
Προσωπικό
 

Copyright 2004-2006
Εικονικό Λαογραφικό Μουσείο Ηπείρου (ΕΛΜΗ)

Φορέας Υλοποίησης:
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Κέντρο Διαχείρισης Δικτύων
Λαογραφικό Μουσείο και Αρχείο