Λαογραφικό Μουσείο Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
   
   
 
 
 
 

Δημόσια πρόσβαση

Η δημόσια πρόσβαση στο υλικό του μουσείου, τόσο πριν όσο και μετά την μετατροπή του σε ψηφιακή μορφή είναι δεδομένη. Η φυσική παρουσία στο χώρο του μουσείου είναι ελεύθερη στον οποιοδήποτε, είτε ανήκει στο επιστημονικό προσωπικό και του φοιτητές του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, είτε στους πολίτες της περιοχής.

Το μουσείο είναι ανοιχτό για ερευνητές, φοιτητές, σχολικές μονάδες, πολίτες, σύλλογοι κ.α. κάθε Τρίτη και Πέμπτη ώρα 10:00 - 13:00.

Επίσης το μουσείο μπορούν να επισκεφτούν μετά από συνεννόηση με τον Τομέα Λαογραφίας.

   Το Μουσείο  
   
   
   
 
Δημόσια πρόσβαση
 
 
  Οι Συλλογές  
   
   
   
   
 
Προσωπικό
 
Copyright 2004-2006
Εικονικό Λαογραφικό Μουσείο Ηπείρου (ΕΛΜΗ)
Φορέας Υλοποίησης:
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Κέντρο Διαχείρισης Δικτύων
Λαογραφικό Μουσείο και Αρχείο