Λαογραφικό Μουσείο Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
   
   
 
 
 
 

Συμμετοχή στο έργο του Μουσείου

Στο πλαίσιο του έργου «ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΗΠΕΙΡΟΥ (ΕΛΜΗ)» της Κοινωνίας της Πληροφορίας εργάστηκαν οι:

Επιστημονικός υπεύθυνος:
Γ. Λεοντάρης

Υπεύθυνη για τη Μουσειακή Τεκμηρίωση και Ψηφιοποίηση του Λαογραφικού Μουσείου:
Κ. Μπάδα

Μουσειακή Τεκμηρίωση:
Σ. Τσιόδουλος
Θ. Οικονόμου
Ε. Γρόλλιου
Δ. Μπατσής

Μελέτη τεχνικών προδιαγραφών για την παρουσίαση του ψηφιοποιημένου υλικού:
Ι. Κανλίδου

Ψηφιοποίηση των εκθεμάτων του μουσείου:
Β. Παπαχρήστου
Κ. Λιούγκος

Μεταφράσεις:
Α. Ζώνιου - Noterdaeme
N. Chaigne
Α. Πεταλά

Δημιουργία διαδικτυακού τόπου:
Χ. Μπάρκας
Γ. Παπαϊωάννου

Εθελοντικο έργο παρέχουν:

  • Μέλη ΔΕΠ του Τομέα Λαογραφίας
  • Φοιτητές με τη μορφή της Πρακτικής Άσκησης στα
    πλαίσια των προπτυχιακών μαθημάτων
  • Αποσπασμένοι καθηγητές της Δευτεροβάθμιας
    Εκπαίδευσης ( κατά την περίοδο 1996 - 1999)
 

 

 


  Το Μουσείο  
   
   
   
   
 
  Οι Συλλογές  
   
   
   
   
 
Προσωπικό
Συμμετοχή στο έργο του Μουσείου
 

Copyright 2004-2006
Εικονικό Λαογραφικό Μουσείο Ηπείρου (ΕΛΜΗ)

Φορέας Υλοποίησης:
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Κέντρο Διαχείρισης Δικτύων
Λαογραφικό Μουσείο και Αρχείο