Λαογραφικό Μουσείο Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
   
   
 
 
 
 

Προσωπικό

Στο Λαογραφικό Μουσείο ιδρύθηκαν οι παρακάτω θέσεις: μια θέση βοηθού, μία επιμελητή και μία θέση φωτογράφου. Η τελευταία θέση προβλεπόταν να καλύπτει ανάγκες του Λαογραφικού Μουσείου και του Μουσείου Εκμαγείων και Αντιγράφων.  
Η πρώτη θέση που καλύφθηκε ήταν του βοηθού την οποία κατέλαβε η Κων/να Μπάδα,( 1978-1983).Την επόμενη χρονιά καλύφθηκαν οι θέσεις του φωτογράφου και του συντηρητή, ενώ η θέση του επιμελητή μετατράπηκε μετά το 1981 σε θέση επιστημονικού συνεργάτη

Σήμερα καμία από τις παραπάνω θέσεις επιστημονικού και εξειδικευμένου προσωπικού δεν ανήκει τυπικά και θεσμικά στο Λαογραφικό Μουσείο.

Ωστόσο με τις συλλογικές και ατομικές πρωτοβουλίες των Μελών ΔΕΠ του Τομέα Λαογραφίας και φοιτητών έχει επιτευχθεί ένα επίπεδο λειτουργίας του Μουσείου ως χώρου εκπαίδευσης και έρευνας.

   Το Μουσείο  
   
   
   
   
 
  Οι Συλλογές  
   
   
   
   
 
Προσωπικό
Ανθρώπινο δυναμικό
 

Copyright 2004-2006
Εικονικό Λαογραφικό Μουσείο Ηπείρου (ΕΛΜΗ)

Φορέας Υλοποίησης:
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Κέντρο Διαχείρισης Δικτύων
Λαογραφικό Μουσείο και Αρχείο