Λαογραφικό Μουσείο Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
   
   
 
 
 
 

Χώρος Στέγασης

Το Λαογραφικό Μουσείο βρίσκεται στην πανεπιστημιούπολη, στο κτίριο της Φιλοσοφικής Σχολής και ειδικότερα απέναντι από το αμφιθέατρο Δάκαρη. Στεγάζεται προσωρινά σε χώρο διακοσίων περίπου τετραγωνικών μέτρων.  
Ο χώρος έχει υποστεί αρχιτεκτονικές επεμβάσεις εκθεσιακού χαρακτήρα ( κατασκευές, επιλεγμένα ανοίγματα, προθήκες, στοιχειώδεις συνθήκες εξαερισμού του χώρου ) και σήμερα φιλοξενεί όλες τις δραστηριότητες του Μουσείου ( τον χώρο τεκμηρίωσης, την έκθεση των αντικειμένων, τη Γραμματεία, αποθήκευση κλπ).

Σημειώνεται ότι ο υπάρχων εκθεσιακός χώρος και οι τεχνικές υποδομές του Μουσείου δεν καλύπτει τις ανάγκες και τις προδιαγραφές που πρέπει να έχει ένα μουσείο και βεβαίως ελάχιστα προσφέρεται για την εξασφάλιση του πολύ- λειτουργικού χαρακτήρα που έχει ένα πανεπιστημιακό μουσείο. Για την ανάπτυξή του, έχει εκ μέρους της Τεχνικής Υπηρεσίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων μια πρόταση/μελέτη για επέκταση του Μουσείου στο γειτονικό ημι-υπαίθριο χώρο του ορόφου (βλ. κάτοψη και χάρτη της πανεπιστημιουπολης που οδηγεί στο Μουσείο

   Το Μουσείο  
   
   
 
Χώρος Στέγασης
 
   
 
  Οι Συλλογές  
   
   
   
   
 
Προσωπικό
 

Copyright 2004-2006
Εικονικό Λαογραφικό Μουσείο Ηπείρου (ΕΛΜΗ)

Φορέας Υλοποίησης:
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Κέντρο Διαχείρισης Δικτύων
Λαογραφικό Μουσείο και Αρχείο