Λαογραφικό Μουσείο Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
   
 
 
 
 
 
Οι Συλλογές
 


Συλλογές
Αναζήτηση
Αρχεία
Μουσειακή τεκμηρίωση
Θεματική ταξινόμηση

 

 

Το Μουσείο
 


Ιστορική διαδρομή

Ίδρυση και σκοποί
Χώρος Στέγασης
Δημόσια πρόσβαση

 

 

Προσωπικό
 


Ανθρώπινο δυναμικό

Συμμετοχή στο έργο του Μουσείου
Δημοσιεύσεις
Διαχείριση
Επικοινωνία

 

 

Ανακοινώσεις
 

Παρασεκυή 07/04/2017

Δ Ε Λ Τ Ι Ο  Τ Υ Π Ο Υ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η    

Εκπαιδευτικά προγράμματα στο Λαογραφικό Μουσείο του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
Τμήμα Ιστορίας – Αρχαιολογίας

2 – 19  Μαϊου 2017

Σχετικό αρχείο

______________________

Παρασκευή 12/02/2016

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα  στο Λαογραφικό Μουσείο του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο «Σε ένα μουσείο... μυστικό», που απευθύνεται σε μαθητές της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, άρχισε την εκπόνησή του στις 2 Φεβρουαρίου 2016  Η έναρξή του προγράμματος  έγινε με τους μαθητές της τρίτης τάξης του Γ’ Δημοτικού Σχολείου Μαρμάρων. Οι μαθητές συμμετείχαν διαδραστικά στο πρόγραμμα.........

Σχετικό αρχείο

______________________Πέμπτη 14/01/2016


Δελτίο Τύπου Εκπαιδευτικά προγράμματα στο Λαογραφικό Μουσείο του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Σχετικό αρχείο

______________________

Τρίτη 24/11/2015

Δελτίο Τύπου για την λειτουργία του Λαογραφικού Μουσείου και Αρχείου της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Σχετικό αρχείο

 
Δραστηριότητες
 

14/01/2016

Το Λαογραφικό Μουσείο και Αρχείο του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και ο Τομέας Λαογραφίας του Τμήματος Ιστορίας-Αρχαιολογίας, σε συνεργασία  με το Τμήμα Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, πραγματοποιούν εκπαιδευτικό πρόγραμμα για μαθητές της πρωτοβάθμιας  εκπαίδευσης με τίτλο «Σε ένα μουσείο... μυστικό».

Σκοπός του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι η αποκρυστάλλωση των εννοιών της συλλογής και της δωρεάς καθώς και της σημασίας τους στη διάσωση του λαϊκού υλικού πολιτισμού. Προσεγγίζοντας την ιστορία του Λαογραφικού Μουσείου του Πανεπιστημίου και των συλλογών του, επιχειρείται να δοθεί απάντηση στα παρακάτω ερωτήματα:

  • Πώς η δωρεά, η συλλογή και η συλλεκτική διαδικασία συμβάλλουν στη διάσωση του υλικού πολιτισμού της προβιομηχανικής κοινωνίας; Ποιος συλλέγει, τι και γιατί; Μέσα από ποιές διαδικασίες δημιουργείται μια λαογραφική συλλογή;
  • Πώς διαχειριζόμαστε μια λαογραφική συλλογή;  Θα δοθεί έμφαση στις διαδικασίες της επιμέλειας, τεκμηρίωσης και καταγραφής των μουσειακών αντικειμένων, εισάγοντας τους μικρούς μαθητές στο ρόλο του επιμελητή.

Το πρόγραμμα πραγματοποιείται στον χώρο του  Λαογραφικού Μουσείου του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (Πανεπιστημιούπολη, κτίριο Φιλοσοφικής Σχολής, απέναντι από το αμφιθέατρο Σ. Δάκαρη).  κάθε Τρίτη και Πέμπτη: από 10.00- 12.00 για ένα δίμηνο.

Ημερομηνία έναρξης Α΄ Κύκλου : 2 Φεβρουαρίου 2016


 Φορέας Υλοποίησης:
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Κέντρο Διαχείρισης Δικτύων
Λαογραφικό Μουσείο και Αρχείο
 
Copyright 2004-2015
Εικονικό Λαογραφικό Μουσείο Ηπείρου (ΕΛΜΗ)