Λαογραφικό Μουσείο Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
   
 
 
 
 
 
Οι Συλλογές
 


Συλλογές
Αναζήτηση
Αρχεία
Μουσειακή τεκμηρίωση
Θεματική ταξινόμηση

 

 

Το Μουσείο
 


Ιστορική διαδρομή

Ίδρυση και σκοποί
Χώρος Στέγασης
Δημόσια πρόσβαση

 

 

Προσωπικό
 


Ανθρώπινο δυναμικό

Συμμετοχή στο έργο του Μουσείου
Δημοσιεύσεις
Διαχείριση
Επικοινωνία

 

 

Ανακοινώσεις
 


Τρίτη 24/11/2015

Δελτίο Τύπου για την λειτουργία του Λαογραφικού Μουσείου και Αρχείου της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Σχετικό αρχείο

 

Φορέας Υλοποίησης:
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Κέντρο Διαχείρισης Δικτύων
Λαογραφικό Μουσείο και Αρχείο
 
Copyright 2004-2006
Εικονικό Λαογραφικό Μουσείο Ηπείρου (ΕΛΜΗ)