Λαογραφικό Μουσείο Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
   
 
 
 
 
 
Οι Συλλογές
 


Συλλογές
Αναζήτηση
Αρχεία
Μουσειακή τεκμηρίωση
Θεματική ταξινόμηση

 

 

Το Μουσείο
 


Ιστορική διαδρομή

Ίδρυση και σκοποί
Χώρος Στέγασης
Δημόσια πρόσβαση

 

 

Προσωπικό
 


Ανθρώπινο δυναμικό

Συμμετοχή στο έργο του Μουσείου
Δημοσιεύσεις
Διαχείριση
Επικοινωνία

 

 

 
Copyright 2004-2006
Εικονικό Λαογραφικό Μουσείο Ηπείρου (ΕΛΜΗ)
Φορέας Υλοποίησης:
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Κέντρο Διαχείρισης Δικτύων
Λαογραφικό Μουσείο και Αρχείο