Λαογραφικό Μουσείο Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
   
   
 
 
 
 

Συμμετοχή στο έργο του Μουσείου

α) Εμπλουτισμός: Πραγματοποιήθηκε και πραγματοποιείται μέσα από την πρακτική της δωρεάς και περιορισμένα της Αγοράς
β) Παροχή έργου:
Από Μέλη ΔΕΠ του Τομέα Λαογραφίας ( Φωτο)
Από Φοιτητές με τη μορφή της Πρακτικής Άσκησης στα
πλαίσια των προπτυχιακών μαθημάτων (βλ. Φωτο)
Από αποσπασμένους καθηγητές της Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης ( κατά την περίοδο 1996 - 1999)

   Το Μουσείο  
   
   
   
   
 
  Οι Συλλογές  
   
   
   
   
 
Προσωπικό
Συμμετοχή στο έργο του Μουσείου
 
Copyright 2004-2006
Εικονικό Λαογραφικό Μουσείο Ηπείρου (ΕΛΜΗ)
Φορέας Υλοποίησης:
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Κέντρο Διαχείρισης Δικτύων
Λαογραφικό Μουσείο και Αρχείο